Verstaan tarina

Mistä Verstas247:ssa oikein on kyse?

Verstas247 on Kalliossa sijaitseva käsitöiden treenitila, joka on auki 24/7. Kuntosalin tapaan toimiva työtila tarjoaa tilaa ja laitteita käsitöiden tekijöille aina aloittelijoista ammattilaisiin.

Kuva: Olivia Harmon

Verstaalla voi harrastaa yhdessä muiden kanssa tai yksin silloin, kun se parhaiten kunkin aikatauluun sopii. Jäsen saa Verstaalle kulkutunnuksen, satunnaisempi vieras voi lunastaa käyttöaikaa oman kulloisenkin tarpeen mukaan.

Verstaalla voi kokeilla uusia juttuja ilman, että tarvitsee heti hankkia kaikkia välineitä itselle, tai lopetella vanhoja keskeneräisiä töitä yhdessä muiden kanssa. Verstaalla on aina perustarvikkeita liimoista lankoihin ja kierrätettyjä materiaaleja inspiraation lähteeksi.

Verstas247:lla järjestetään monenlaisia työpajoja, kursseja ja workshoppeja. Osa on tarkemmin suunniteltuja ja ilmoittautumista vaativia kursseja ja osa pölähdä paikalle -henkisiä lyhyitä kässäiltoja. Toivo mieluista aihetta, ja me järkätään se!

Verstas247 haluaa lisätä yhteisöllisyyttä, itse- ja yhdessä tekemisen kulttuuria sekä aktivoida ihmisiä positiiviseen, mielen hyvinvointia lisäävään toimintaan. Kyseessä on jakamistalouden innovaatio. Kädentaitojen harrastaja tarvitsee usein paljon laitteita ja tilaa niin välineilleen kuin materiaalivarastoilleenkin. Pienissä asunnoissa se tuottaa ongelmia. Kotona laitteet ovat usein myös harvakseltaan käytössä; samoilla välineillä voisi työskennellä useampikin. Pienet asunnot ja työvälineiden yhteiskäyttö säästävät luonnonvaroja ja käsintekijän kukkaroa. Craft gymin idea on mahdollistaa molemmat. Verstas 247 täydentää luonnonvarojen kohtuukäytön mahdollisuutta myös tarjoamalla käytettyjä materiaaleja uudelleenkäyttöön. Kuntosalin tapaan kellon ympäri käytettävissä oleva työtila Verstas 247 on vasta pieni alku palvelulle, joka toivottavasti laajenee, leviää ja monipuolistuu.

LUE VERSTAAN SYNTYTARINA TÄÄLTÄ.

 

Verstas on yhteiskunnallinen yritys

 

Verstaan yhtiöjärjestyksessä sanotaan seuraavasti:

 

Yhtiön toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta. Erityisesti jakamistalouteen, kestävään elämäntapaan, yhteisöllisyyteen, kiertotalouteen, sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleen- ja yhteiskäyttöön liittyvät ja niiden edistämistä hyödyttävät toiminnot, sekä käsitöitä ja käsin tekemisen mahdollisuuksia, osaamista, arvostusta ja käsityökulttuuria edistävät toiminnot.

Yhtiö harjoittaa vastuullista, avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Yhtiön ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen jakamistaloutta ja käsityökulttuuria edistämällä. Yhtiö voi jakaa omistajilleen osinkona korkeintaan 40 % mahdollisesta voitosta. Vapaan oman pääoman rahaston varoja voidaan jakaa samoilla ehdoin kuin osinkoja.” (voit lukea koko yhtiöjärjestyksen alta) 

 

Lue lisää yhteiskunnallisen yrityksen merkin myöntämisestä Verstaalle: https://www.verstas247.fi/2019/tapahtumat/verstas247-on-yhteiskunnallinen-yritys/

Lue lisää yhteiskunnallisesta yrittämisestä: https://suomalainentyo.fi/yrityksille/yhteiskunnallinen-yritys/

 

 

 

Jaetaan yhteinen innostus, harrastus, tekeminen, visio, tila, välineet, materiaalit.

Hyvinvointi ja ilo käsitöistä, yhteisöstä, uudenlaisesta kaupunkikulttuurista.

Kestävyys pienenempinä asuntoneliöinä, yhteisinä tavaroina, laadukkaina itsetehtyinä käyttöesineinä, yhteiskunnallisena yritystoimintana

 

 

 

 

 

Yhtiöjärjestys Verstas247

Hyväksytty yhtiökokouksessa 14.8.2019, korjattu PRH korjauskehoituksen 11.3.2019 perusteella, hyväksytty PRHssa huhtikuussa 2019.

 

  1. Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Verstas247 – CraftGym Oy. Rinnakkaistoiminimet ovat Workshop247 – CraftGym Inc (englanti).

 

  1. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

  1. Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta. Erityisesti jakamistalouteen, kestävään elämäntapaan, yhteisöllisyyteen, kiertotalouteen, sekä tavaroiden ja materiaalien uudelleen- ja yhteiskäyttöön liittyvät ja niiden edistämistä hyödyttävät toiminnot, sekä käsitöitä ja käsin tekemisen mahdollisuuksia, osaamista, arvostusta ja käsityökulttuuria edistävät toiminnot.

Yhtiö harjoittaa vastuullista, avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Yhtiön ensisijainen tarkoitus ja tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen jakamistaloutta ja käsityökulttuuria edistämällä. Yhtiö voi jakaa omistajilleen osinkona korkeintaan 40 % mahdollisesta voitosta. Vapaan oman pääoman rahaston varoja voidaan jakaa samoilla ehdoin kuin osinkoja.  Yhtiön oma pääoma on kaikissa tilanteissa (1. jaettaessa osinkoa ja jaettaessa varoja vapaan oman pääoman rahastosta, 2. alennettaessa osakepääomaa 3. hankittaessa ja lunastettaessa omia osakkeita 4. purettaessa yhtiö ja poistettaessa se rekisteristä) käytettävä yhtiön ensisijaisen tarkoituksen edistämiseen. Tämä voidaan tehdä yhtiön omaa toimintaa kehittämällä ja laajentamalla tai yhtiökokouksen päätöksellä myös muita jakamistalouden ja käsityökulttuurin kohteita tukemalla.

 

  1. Osakkeet ja lunastus

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjaan. Eri osakesarjoihin kuuluvilla osakkeilla on erilainen oikeus tämän yhtiöjärjestyksen mukaan.

A-osakkeen omistajilla on yhtiökokouksessa äänioikeus. B-sarjan osakkeet ovat äänivallattomia. Mahdollisessa osinkojen jaossa molempien sarjojen osakkeen omistajilla on yhtäläiset oikeudet. Eri sarjojen osakkeiden hinnat ja mahdolliset uudet osakeannit määrittelee yhtiökokous.

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä

toiselle siirtyvä osake. Ensisijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajalla. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla. Yhtiöllä on lunastusoikeus, mikäli kukaan osakkeenomistajista ei lunasta siirtyviä osakkeita. B-osakkeita ei huomioida vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa OYL 18 luvun 1§:ssa tarkoitettuja äänimääriä laskettaessa. Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

 

  1. Hallitus ja edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus, joka valitaan yhtiökokouksessa. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. Yhtiötä edustaa myös hallituksen jäsen yksin.

 

  1. Yhtiön tilikausi ja tilintarkastus

Yhtiön tilikausi on 1.4.-31.3. Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. 

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajat valitaan yhtiökokouksessa.